Over de kunst van het stilstaan bij wat jou beweegt …

De koets metafoor

Stel je eens voor: de mens als een koets die op reis is?

De koets representeert hierbij het zelfregulerend vermogen van een mens, lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel, met als belangrijkste taak: overleving en het continu creëren van een optimaal evenwicht in elke gegeven situatie.
De paarden representeren de kracht die een mens met behulp van zijn en haar zelfregulerend vermogen kan genereren.
De koetsier staat voor de vrije wil, de ‘ik’ die de paarden en de koets bestuurt en de route bepaalt.
De reiziger representeert de ziel van een mens en bevindt zich in het binnenste, in het hart van de koets, centraal in het lichaam, in het hart van het bestaan van een mens en staat voor het innerlijk weten, innerlijke vrijheid, voor de kracht in de kwetsbaarheid en voor het diepste verlangen naar een menswaardig leven, ondanks en dankzij alles wat een mens op zijn en haar weg tegenkomt.

De koets, de paarden en de koetsier staan de hele reis in dienst van de reiziger en hebben als primaire taak om tijdens de reis in verbinding te blijven met de reiziger, waarbij de bestemming tegelijkertijd zowel de weg als het uiteindelijke doel is. Om de bestemming voelbaar en tastbaar te laten zijn in ieder moment en in elke ervaring, is bewust-zijn en oprechte aanwezigheid nodig en integrale afstemming en verbinding tussen koets, koetsier, paarden en reiziger. Dit kan zowel tijdens het reizen plaatsvinden als ook tijdens de noodzakelijke oplaad- en herstelmomenten onderweg. Op het moment dat een mens zichzelf hiermee verbindt, licht de weg zich ‘als vanzelf’ op onder zijn en haar voeten, gaandeweg, ervaringsgericht, reflecterend, evaluerend en lerend.

- Een persoonlijke bewerking, geïnspireerd op de gelijknamige metafoor van de Russische mysticus Gurdjeff: de mens als een koets die op reis is.
Uit: Dagboek van de Ziel, Bertie Hendriks, blz 29.

‘In elke ervaring
ligt het goddelijke
tijdloos en geduldig
te wachten totdat
het zich in een mens
mag openbaren.’

Copyright © 2024 Heartmate – Bert Hofstra
Ontwerp en techniek Thijs Wijnmaalen