Over de kunst van het stilstaan bij wat jou beweegt …

Carl Rogers in 'Mens worden'

‘Toch heb ik leren inzien dat deze individualiteit van de mens, het recht van een ieder om zijn ervaring op zijn eigen wijze te gebruiken en te ontdekken wat de zin daarvan voor hem is, een van de meest waardevolle mogelijkheden van het leven is.
In heel wezenlijke zin is ieder mens een eiland op zichzelf en hij kan alleen maar bruggen naar andere eilanden slaan, als hij eerst bereid is zichzelf te zijn en het hem toegestaan wordt zichzelf te zijn. ’

Copyright © 2024 Heartmate – Bert Hofstra
Ontwerp en techniek Thijs Wijnmaalen