Over de kunst van het stilstaan bij wat jou beweegt …

Visie

Ik werk vanuit een mensgerichte bottom-up benadering: een integrale benadering wat gaat over ‘de kunst van het leren stilstaan bij wat ons beweegt en raakt’.
Leren stilstaan bij onder andere het unieke zelfregulerende vermogen van onze lichaam-brein verbinding, de neuroplasticiteit van ons zenuwstelsel, sensitisatie en desensitisatie, ons gedrag, veiligheid, verbinding, emoties, gevoelens, gedachten, zelfregulatie en innerlijke keuzevrijheid.
Deze mensgerichte bottom-up benadering is voor mij een leitmotiv geworden in zowel mijn eigen persoonlijke ontwikkeling als in de ontwikkeling van mijn manier van behandelen en trainen.
Mede met behulp van ervaringsgericht leren, (zelf)reflectie en zelfstudie heb ik, samen met collega’s in het werkveld, deze effectieve en mensgerichte bottom-up visie kunnen ontwikkelen, met het lichaam, ademregulatie en HRV biofeedback als centrale aangrijpingspunten.
Bij deze benadering gaan we ervan uit dat waardevolle theorieën pas wezenlijk kunnen doorwerken in het gedrag van een mens als ze kunnen en mogen landen in een bijbehorende lichamelijke ervaring van die mens.
Met deze mensgerichte bottom-up benadering treden we in de voetsporen van velen die ons op inspirerende wijze zijn voorgegaan (zie inspirerende boeken)

Copyright © 2024 Heartmate – Bert Hofstra
Ontwerp en techniek Thijs Wijnmaalen