Over de kunst van het stilstaan bij wat jou beweegt …

Werkwijze

Een mensgerichte bottom-up benadering:
'Respecteer je lichaam, volg je hart en gebruik je hoofd'

Tijdens het Werken aan Veerkracht trainingstraject leert u op welke manier uw eigen lichaam energie genereert en verbruikt. In de drukte van alle dag zijn we vaak niet gewend stil te staan bij wat ons beweegt. Tijdens de training kunt u ervaren welke invloed uw lichaam, emoties, gevoelens, gedrag en gedachten hebben op uw energiebalans. Met behulp van ademregulatie, HRV biofeedback en Hartcoherentie wordt u bewuster en leert u vaardigheden om uw eigen gedachten, emoties, lichamelijke reacties en gedrag optimaal op elkaar af te stemmen en zelf te reguleren. Daardoor kunt u uw eigen energie beter managen ook tijdens stressvolle situaties. Deze vaardigheden zullen u helpen gezonde keuzes te maken in uw werk- en privé situatie. Daarnaast leert u om coherent en transparant te communiceren naar uw omgeving met als doel op een respectvolle manier tot een win-win te komen.

Stop searching for what you're missing,
Start creating what you're wishing.

Hoe ga ik te werk?
Tijdens de intake gaan we samen uw hulpvraag zorgvuldig in kaart brengen. U doet dan ook uw eerste ervaringen op met ademregulatie en het HRV biofeedback programma van HeartMath.
Daarnaast vind ik het belangrijk om de wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden helder te benoemen naar elkaar.
Aan het eind van de intake kunnen we dan samen beslissen waar de mogelijkheden liggen voor een trainingstraject op maat.

De intake duurt 1,5 uur en de andere sessies gemiddeld 1 uur.
Een heel trainingstraject vraagt gemiddeld 7 sessies verspreid over een periode van 2 maanden.

Kosten
Werken aan Veerkracht training 1:1 € 75,00 per sessie (gemiddeld 1 uur).

Werken aan Veerkracht Groepstraining: Prijs in overleg. Programma op maat.
4 dagdelen over een periode van 1 maand

Effectevaluatie
Het onderzoeksbureau Soffos evalueert het Trainingstraject waardoor u na afloop van het traject inzicht krijgt in de veranderingen die hebben plaatsgevonden ten opzicht van het begin.

Wat mag ik van u verwachten?
Bereidheid om uw eigen gedrag te spiegelen en de bereidheid om te willen veranderen als dat nodig mocht blijken

Waar?
De 1:1 Training vindt plaats in mijn eigen praktijk aan huis.
Achterhaven 15 in Schipborg.

Copyright © 2024 Heartmate – Bert Hofstra
Ontwerp en techniek Thijs Wijnmaalen