Over de kunst van het stilstaan bij wat jou beweegt …

Werken aan Veerkracht Trainer

Ik ben Bert Hofstra (1956), niet meer praktiserend fysiotherapeut i.v.m. prepensioen sinds 1 januari 2022. Ik heb me als fysiotherapeut 41 jaar kunnen ontwikkelen binnen de Pijnrevalidatie van het UMCG-Centrum voor Revalidatie en heb me gespecialiseerd in het trainen van mensen op het gebied van zelfmanagement, zelfregulatie, acceptatie, stress- en emotieregulatie. Mijn hart ligt bij het trainen van mensen in zelfeffectiviteit, het verbeteren van de kwaliteit van leven en op een gezonde manier met stressvolle situaties in het leven leren omgaan. Ik heb me daarnaast ontwikkeld als een Werken aan Veerkracht trainer m.b.v. HRV-biofeedback en Hartcoherentie in de HeartMath® methode.

Speerpunt in mijn persoonlijke trainingen is het leren van vaardigheden om uw lichaam en uw hart centraal te stellen bij alles wat u doet of laat, letterlijk en figuurlijk. Binnen een veilige context kunt u leren stilstaan bij wat u beweegt en raakt, en vaardigheden leren en trainen om verbinding te maken met uw eigen lichaam, emoties, gevoelens, herinneringen, gedachten en gedrag. U ontwikkelt zo spelenderwijs vaardigheden om uw veerkracht en gedrag te reguleren en gezond gedrag te bekrachtigen. Innerlijke keuze vrijheid en Transformationeel leren zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

'In elk mens schuilt een prachtig standbeeld;
men hoeft alleen maar het overbodige
materiaal te verwijderen,
om het verborgen kunstwerk te onthullen.'

‘Inside every block of stone or marble
dwells a beautiful statue;
one need only remove the excess material,
to reveal the work of art within.’

Michelangelo

Middels de Gordon opleiding 'Effectief leidinggeven' ben ik vertrouwd geraakt met persoonlijk leiderschap en communicatieve vaardigheden gebaseerd op de visie en het gedachtengoed van Carl Rogers met betrekking tot 'mens worden'. De kwaliteit van de relatie, respect, veiligheid en vertrouwen staan in hun benadering centraal. En dat spreekt mij erg aan. Het scheppen van evenwaardigheid en verbondenheid zijn belangrijke vruchten hiervan in mijn trainingen. Met mijn 1:1 HRV biofeedback-, Hartcoherentie- en Groepstrainer opleiding van HeartMath heb ik mijn affiniteit met het trainen persoonlijke effectiviteit en stressmanagement verder ontwikkeld. Vooral de toename van energie en veerkracht (lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel) door HRV biofeedback- en Hartcoherentietraining middels de HeartMath methode en de praktische toepasbaarheid hiervan inspireren mij.

Ervaring is niet dat wat je overkomt,
ervaring is wat je doet met wat je overkomt.
Huxley

Wat beweegt mij als Werken aan Veerkracht trainer?
Ik stel me voor dat we een tijdje samen op gaan lopen door uw leven, voor een korte periode 'reisgenoten' zijn c.q. 'heartmates'. Tijdens onze samenwerking is er veel aandacht en ruimte voor het ont-moeten, het ervaren van veiligheid en verbinding en het ervaren van innerlijke keuzevrijheid. Allemaal belangrijke ingrediënten om te kunnen komen tot wezenlijke leerervaringen en gezond gedrag. Binnen een veilige leeromgeving kunt u al ontdekkend, lerend en transformerend, vaardigheden leren en trainen die u helpen om de regie over uw leven weer terug te krijgen, de kwaliteit van uw leven helpen verbeteren en hoe u met meer zelfvertrouwen stressgevoelige situaties kunt leren aangaan.

Wilt u meer weten? Mail dan naar : [email protected]

KvK-nummer 64782328
btw-nummer NL079663266B01

Copyright © 2024 Heartmate – Bert Hofstra
Ontwerp en techniek Thijs Wijnmaalen