Over de kunst van het stilstaan bij wat jou beweegt …

Coach

Ik ben Bert Hofstra (1956), fysiotherapeut, coach en groepstrainer in de HeartMath® methode.
Ik heb me ontwikkeld binnen de Pijnrevalidatie van het UMCG-Centrum voor Revalidatie en heb me gespecialiseerd in het begeleiden van mensen op het gebied van zelfmanagement, acceptatie, stressmanagement en emotieregulatie. Mijn hart ligt bij het coachen van mensen die de kwaliteit van hun leven willen verbeteren en op een gezonde manier met stressvolle situaties in hun leven willen leren omgaan.

Speerpunt in mijn coaching is Transformationeel leren en Innerlijke keuze vrijheid.
Met behulp van een veilige context binnen de coaching relatie kunt u leren stilstaan bij wat u beweegt en raakt en vaardigheden leren om verbinding te maken met uw eigen emoties, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen, herinneringen, gedachten en gedrag. Daarmee ontwikkelt u innerlijke keuzevrijheid ongeacht uw omstandigheden.

Michelangelo heeft transformationeel leren heel kernachtig verwoord:

‘Inside every block of stone or marble
dwells a beautiful statue;
one need only remove the excess material,
to reveal the work of art within.’

‘In elk mens woont een prachtig standbeeld;
men hoeft alleen maar het overbodige
materiaal te verwijderen,
om het verborgen kunstwerk te onthullen.’

Middels de Gordon opleiding 'Effectief leidinggeven' ben ik vertrouwd geraakt met persoonlijk leiderschap en communicatieve vaardigheden gebaseerd op de visie en het gedachtengoed van Carl Rogers. De kwaliteit van de relatie, respect, veiligheid en vertrouwen staan in hun benadering centraal. En dat spreekt mij erg aan. Het scheppen van evenwaardigheid en verbondenheid zijn belangrijke vruchten hiervan in mijn coaching. Met mijn opleiding tot 1:1 coach van HeartMath en de Groepstrainer opleiding heb ik mijn affiniteit met coachen en stressmanagement verder ontwikkeld. Vooral de toename van energie en veerkracht (mentaal, emotioneel en fysiek) door hartverbinding middels de HeartMath methode en de praktische toepasbaarheid hiervan inspireren mij.

Ervaring is niet dat wat je overkomt,
ervaring is wat je doet met wat je overkomt.
Huxley

Wat beweegt mij als coach?
Ik stel me voor dat we een tijdje samen op gaan lopen door uw leven, voor een korte periode reisgenoten zijn. De open ruimte tussen u en mij symboliseert zowel gezonde, professionele afstand als nabijheid. Ontmoetingsruimte en ruimte voor verbinding. Vrijheid en verbondenheid. En zo kunt u al ontdekkend, lerend en transformerend gaan ervaren dat u weer de regie over uw leven (terug) krijgt, de kwaliteit van uw leven verbetert en u met meer zelfvertrouwen stressgevoelige situaties durft aan te gaan.

Wilt u meer weten? Mail dan naar : [email protected]

KvK-nummer 64782328
btw-nummer NL079663266B01