Over de kunst van het stilstaan bij wat jou beweegt …

Werken aan Veerkracht

‘Werken aan Veerkracht’ vraagt wat meer verdieping en reflectie dan alleen de gangbare, snelle en ‘goedkope’ tips & trucs. Het bouwen aan je persoonlijke gezondheid vraagt wel de nodige kwalitatieve aandacht van een mens. Het echte resultaat bij ‘Werken aan Veerkracht’ ontstaat pas wanneer mensen bereid zijn om ook de hand in eigen boezem te steken, persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor eigen inzet, functioneren en communiceren en bereid zijn te reflecteren op het eigen functioneren. We zijn tenslotte allemaal primair mens en niets menselijks is ons vreemd. Dus hoeven we ook niet te doen alsof. Ons eigen lichaam, onze eigen emoties, onze eigen gedachten en daaruit voortvloeiend gedrag is belangrijk en vraagt persoonlijke aandacht. Dat vraagt ook momenten om eens even stil te staan bij wat jou als mens, bij wat ons onderling als mensen, als medewerkers van het team, een afdeling, een organisatie beweegt. Wat gaat wel goed? Wat voelt wel goed? Wat genereert energie en wat niet? Er wordt veel Top-down uitgerold over de organisaties en de medewerkers, naast de dagelijkse gang van zaken. Soms voelt het bij al die Top-down processen die worden uitgerold over alles en iedereen, alsof die dagelijkse gang van zaken bijzaak is. Die dagelijkse gang van zaken echter, en de inherente veranderingen waarop we allemaal als medewerker moeten anticiperen, vraagt al het nodige van iedereen. Wanneer dat niet meer wordt gezien, gewaardeerd en bij stil gestaan, omdat de aandacht naar andere, Top-down processen gaat, raakt kostbare energie en veerkracht verloren, zowel persoonlijk als team gebonden. Ieder mens die kwaliteit van aandacht ervaart, zich gehoord voelt, gezien en gewaardeerd, gaat groeien en bloeien, voelt zijn/haar energie en veerkracht toenemen en daaraan gekoppeld de bereidheid om een extra inzet te leveren waar nodig. Wanneer een mens echter voortdurend verbaal en/of non-verbaal geconfronteerd wordt met het gevoel van ‘tekort schieten’ en/of het ‘nooit goed genoeg zijn gevoel’, gaat er kostbare persoonlijke en team gebonden energie verloren, wat een succesvolle implementatie van een Top-down proces in de weg staat.
Een menselijk lichaam kan worden gezien als een verbrandingsmotor: we verbruiken mentaal, emotioneel en lichamelijk voortdurend energie. Het verbruik is niet bij iedereen gelijk en hangt onder andere af van rijstijl, omgevingsfactoren en persoonlijke omstandigheden. Wat wel voor ieder mens geldt is voldoende ruimte voor opladen en bijtanken. De wijze van opladen en bijtanken verschilt echter van persoon tot persoon. De een gaat lekker hardlopen en intensief sporten om op te laden, een ander pakt liever een boek en zoekt een stille omgeving. Leren wat werkt bij iedereen is al een uitdaging op zich. Communiceren daarover ook. Echter wat bij iedereen energie genereert is oprechte waardering, je gehoord voelen, van waarde voelen, je gezien voelen en respectvolle communicatie. Wanneer bij alle top-down implementatie processen dit erbij inschiet, zal dit ten koste gaan van persoonlijke veerkracht en efficiency. Dus hoe belangrijk iets of iemand ook is, laat het nooit ten koste gaan van kwalitatieve aandacht voor de medewerker en voor wat er wel goed gaat.