Over de kunst van het stilstaan bij wat jou beweegt …

Werken aan Veerkracht

Het ‘Werken aan je Veerkracht’ vraagt wat meer verdieping en reflectie dan alleen de gangbare, snelle en ‘goedkope’ tips & trucs.
Het bouwen aan je persoonlijke duurzame gezondheid vraagt de nodige kwalitatieve aandacht, als mens.
Het echte resultaat bij ‘Werken aan Veerkracht’ ontstaat pas wanneer mensen bereid zijn om ook de hand in eigen boezem te steken, persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen voor eigen inzet, functioneren en communiceren en bereid zijn te reflecteren op het eigen functioneren.
We zijn tenslotte allemaal primair mens en niets menselijks is ons vreemd. Dus hoeven we ook niet te doen alsof.
Ons eigen lichaam, onze eigen emoties, onze eigen gedachten en daaruit voortvloeiend gedrag zijn allemaal even belangrijk en vragen persoonlijke en kwalitatieve aandacht.
Dat vraagt ook momenten om eens even stil te staan bij wat jou als mens, bij wat ons onderling als mensen, als medewerkers van een team, een afdeling, een organisatie beweegt.
Wat gaat wel goed? Wat voelt wel goed? Wat genereert energie en wat niet?
Er wordt veel Top-down uitgerold over organisaties en medewerkers, naast de dagelijkse gang van zaken.
Die dagelijkse gang van zaken en de daarmee samenhangende veranderingen waarop we allemaal als medewerker moeten anticiperen, vraagt al het nodige van iedereen.
Ieder mens die kwaliteit van aandacht ervaart, zich gehoord voelt, gezien en gewaardeerd, gaat groeien en bloeien, voelt zijn/haar energie en veerkracht toenemen en daaraan gekoppeld de bereidheid om een extra inzet te leveren waar nodig.
Wanneer een mens teveel verbaal en/of non-verbaal geconfronteerd wordt met het gevoel van ‘tekort schieten’ en/of het ‘nooit goed genoeg zijn gevoel’, gaat er kostbare persoonlijke en teamgebonden energie verloren, wat een succesvolle implementatie van een Top-down proces in de weg staat.

Een menselijk lichaam kan worden gezien als een verbrandingsmotor: we verbruiken mentaal, emotioneel en lichamelijk voortdurend energie.
Het verbruik is niet bij iedereen gelijk en hangt onder andere af van rijstijl, omgevingsfactoren en persoonlijke omstandigheden.
Wat wel voor ieder mens geldt is voldoende ruimte voor opladen en bijtanken. De wijze van opladen en bijtanken verschilt echter van persoon tot persoon.
De een gaat lekker hardlopen en intensief sporten om op te laden, een ander pakt liever een boek en zoekt een stille omgeving.
Leren wat werkt bij iedereen is al een uitdaging op zich.

Communiceren over wat iemand nodig heeft om goed te kunnen functioneren ook.
Echter wat bij iedereen energie genereert is oprechte waardering, je gehoord voelen, van waarde voelen, je gezien voelen en respectvolle communicatie.
Wanneer bij alle top-down implementatie processen dit erbij inschiet, zal dit ten koste gaan van persoonlijke veerkracht en efficiency.
Dus hoe belangrijk iets of iemand ook is, laat het nooit ten koste gaan van kwalitatieve aandacht voor de medewerker en voor wat er wel goed gaat.

Copyright © 2024 Heartmate – Bert Hofstra
Ontwerp en techniek Thijs Wijnmaalen