Over de kunst van het stilstaan bij wat jou beweegt …

Verdieping

Reflectie

'Wat zichtbaar is voor onze waarneming drijft op het onzichtbare,
ogenschijnlijk van elkaar gescheiden door hun raakvlakken.
In elkaars reflectie wordt hun diepe, onderlinge verbondenheid
zichtbaar aan het oppervlak.'

Innerlijke Kracht

'Loop niet weg voor je verdriet
Loop niet weg voor je angst
Loop niet weg voor de dood
Verdoezel en bedek ze niet met mooie woorden
Want zo geef je ze een woning
Zo kleed je ze aan
En laat je ze groeien
Zo ontneem je jezelf leven

Wees zacht voor jezelf
Zoek een hand om vast te houden
Voel je pijn en laat je angst er zijn

Want wie wegloopt voor zijn ervaringen
Loopt weg van zichzelf
En kan nooit vrede vinden
En wie zijn pijn en angst niet toestaat er te zijn
Kan nooit de kracht voelen
Die in hem huist.'

Carolina Bont: een nieuwe werkelijkheid

Ideaal

'Niet de harmonie is het ideaal,
maar het kunnen blijven staan in gebrokenheid
met een openheid voor het onverwachte en vreemde
dat op ons toe kan komen en wel als uitdaging
tot verrijking en vermenselijking.'
Banning

Leegte

'Al verenigt men dertig spaken in een naaf,
in wat er niet is, ligt de bruikbaarheid van de wagen.
Al wordt leem gevormd tot vaatwerk,
in wat er niet is, ligt de bruikbaarheid van het vaatwerk.
Al worden deuren en vensters uitgehakt om een huis te maken,
in wat er niet is, ligt de bruikbaarheid van het huis.
Daarom zijn voordeel doende met wat er is,
maakt men gebruik van wat er niet is'

Tao Te Tsjing

More than words

'Be silent about great things
Let them grow inside you.
Never discuss them:
Discussion is so limiting and distracting.
It makes things grow smaller.
You think you swallow things when they ought to swallow you.
Before all greatness, be silent –
In art, in music, in religion:
Silence'
David Ford: The shape of living

IJsbreker

'Wanneer we ons hart oprecht en vrijuit durven laten spreken
gaat het ijs van onze controlebehoefte vanzelf breken;
transformeert angst in vertrouwen en
schaamte in van onszelf houden;
transformeert afgunst in dankbaarheid en
smelt bitterheid weg in de tijd;
transformeert wanhoop in blijvend hopen
op een nieuwe dag en
ondanks in dankzij;
transformeert veroordelen in waarnemen,
oordelen vrij.'

Kwetsbaarheid

'De volstrekte kwetsbaarheid van het bestaan,
zijn verborgen onzekerheid,
lijkt een bondgenootschap te hebben met
de voor mij onnavolgbare gevoelsbewegingen van het hart.'

'Want we zijn slecht op de hoogte van de bewegingen van het hart,
van onze gemoedsstemmingen,
omdat we ons laten verleiden tot het zoeken naar oorzakelijke verbanden
terwijl die door de stem van ons innerlijk vaak wordt tegengesproken
en soms zelfs wordt aangeklaagd.

In het licht van een werkelijkheid
die materieel, evidence based en protocollair is,
klinkt de stem van het hart bevreemdend in de oren.'

Karin Melis

'Door je hoop te benoemen, zaai je een plantje.
Je voedt het door je uitspraak te herhalen en
vervolgens probeer je niet aan het resultaat te hechten.
Je laat los.
De eerste stap naar de vervulling van je dromen zet je in de leegte.'

Anne van Veen

Freeze moment

'In elk beeld,
in elke voorstelling,
in elke verwoording,
stolt het wordende leven – voor even maar..'

Cyril Lansink

'Als we de kracht en moed hebben om
onszelf met onze emoties te confronteren
en ze als een deel van ons te zien,
dan kunnen we onze onverwerkte zaken verwerken
en een voller en gelukkiger leven leiden'

uit: Levenslessen van Elisabeth Kübler- Ross


Copyright © 2024 Heartmate – Bert Hofstra
Ontwerp en techniek Thijs Wijnmaalen