Over de kunst van het stilstaan bij wat jou beweegt …

Verdieping

Inside every block of stone or marble
dwells a beautiful statue;
one need only remove the excess material,
to reveal the work of art within

- Michelangelo

Zelfregulerend vermogen

Het zelfregulerend vermogen van ons lichaam is
krachtiger dan we zelf denken.
Geef het tijd, ruimte en vertrouwen,
maar vooral liefdevolle aandacht,
die we onszelf keer op keer kunnen schenken.
Opdat we steeds vaker iets mogen en kunnen ervaren,
in het laten van ons verzet,
van dat onvoorwaardelijke fundament waar
we altijd weer op kunnen en mogen bouwen.

Voluit leven

'Leef in verbinding met jezelf.
Durf stil te staan en te luisteren naar je eigen emoties en gedrag en maak ze, waar nodig, bespreekbaar.
Ervaar dat je in het toelaten van je kwetsbaarheid steeds meer in je kracht komt te staan en innerlijk vrijer in relatie tot de keuzes die je wilt maken in je doen en laten.
Durf in verbinding te staan met elke emotie en durf je daar hart voor te maken.
Het doet je zelfvertrouwen groeien en geeft je het gevoel dat je elke situatie in je leven aan durft te gaan.
Durf verbinding aan te gaan met die open ruimte diep in het hart van jouw wezen, waar onvoorwaardelijke liefdevolle aanwezigheid, emotionele geborgenheid en bevrijdende verbondenheid resoneert.
Niets of niemand kan deze ruimte beïnvloeden.
Je hoeft jezelf alleen maar keer op keer toestemming te geven om je te verbinden met deze ruimte in je hart, waardoor je jezelf van binnenuit laat bevrijden van alles wat jou onnodig belast en 'gevangen' houdt.
In die ruimte mag je zijn en worden wie je bent, ongeacht waar je bent. Die ruimte verbindt jou met jezelf, met de ander en verbindt mensen ten diepste met elkaar.'

Je bent meer

'Je bent meer dan je uiterlijk laat zien,
je bent meer dan je innerlijk kunt tonen
je bent meer dan een ander van je denkt,
je bent meer dan een ander over jou kan zeggen
je bent meer dan over jou kan worden geschreven,
je bent meer dan je zelf soms denkt
je bent niet minder wanneer je jezelf eens bent.

Je bent voor elkaar een mens,
wanneer je dit alles in de ander herkent
je bent voor elkaar een mens,
wanneer je jezelf en de ander erkent.'

Verbondenheid

'Ik zie een blad aan een boom
onlosmakelijk verbonden
met de bladeren er om heen;
generfd door de tijd,
gekleurd door het licht,
gedragen door de stam,
door bomen omgeven,
vanuit wortels gevoed,
door de wind bewogen,
ademend lucht
wat leven doet..

Als een blad aan een boom,
onlosmakelijk verbonden
met alles wat leeft,
zie ik de mens die 't leven leeft,
verbonden aan elkaar
in ademend verlangen
naar iemand
die leven doet..'

Vriendschap

'Sluit vriendschap met je angst en je pijn
met dat niet-voldoen-aan gevoel
dat beklemmende, onzekere gevoel een onvoldoende
een net-niet-lang-genoeg, een tekort te zijn

Omarm ze, koester ze
en ontneem ze de maat
ze helpen je alleen maar op weg
als richtinggevende signalen
onderscheidend heg van steg

Ze houden je uit je slaap, waakzaam en alert
wekken je aandacht tot in de morgenstond
houden je verbaasd over de diepte van hun wijsheid
en hun verborgen grond

Ze helpen je stil staan bij jouw leven, jouw bestaan
geven je zicht op jouw verleden
verlichten de toekomst in jouw heden

Sluit vriendschap met je angst en je pijn
laat hun nabijheid en intimiteit jouw leven kleuren
laat je wonden helen in jouw liefdevol
onvoorwaardelijk aanwezig-zijn.'

Reflectie

'Wat zichtbaar is voor onze waarneming drijft op het onzichtbare,
ogenschijnlijk van elkaar gescheiden door hun raakvlakken.
In elkaars reflectie wordt hun diepe, onderlinge verbondenheid
zichtbaar aan het oppervlak.'

Innerlijke Kracht

'Loop niet weg voor je verdriet
Loop niet weg voor je angst
Loop niet weg voor de dood
Verdoezel en bedek ze niet met mooie woorden
Want zo geef je ze een woning
Zo kleed je ze aan
En laat je ze groeien
Zo ontneem je jezelf leven

Wees zacht voor jezelf
Zoek een hand om vast te houden
Voel je pijn en laat je angst er zijn

Want wie wegloopt voor zijn ervaringen
Loopt weg van zichzelf
En kan nooit vrede vinden
En wie zijn pijn en angst niet toestaat er te zijn
Kan nooit de kracht voelen
Die in hem huist.'

Carolina Bont: een nieuwe werkelijkheid

Ideaal

'Niet de harmonie is het ideaal,
maar het kunnen blijven staan in gebrokenheid
met een openheid voor het onverwachte en vreemde
dat op ons toe kan komen en wel als uitdaging
tot verrijking en vermenselijking.'
Banning

Leegte

'Al verenigt men dertig spaken in een naaf,
in wat er niet is, ligt de bruikbaarheid van de wagen.
Al wordt leem gevormd tot vaatwerk,
in wat er niet is, ligt de bruikbaarheid van het vaatwerk.
Al worden deuren en vensters uitgehakt om een huis te maken,
in wat er niet is, ligt de bruikbaarheid van het huis.
Daarom zijn voordeel doende met wat er is,
maakt men gebruik van wat er niet is'

Tao Te Tsjing

Hartverbinding

'Ik (be)leef het dagelijks leven van een mens als
het dagelijks bewerken van de aarde,
waarin een Aanwezigheid,
het Hart van ons bestaan,
het zaad geplant heeft in
de aarde van ons hart,
wat ieder mens tot zijn en
haar recht wil doen komen.
Het is aan ieder mens persoonlijk om
dit zaad vrucht te laten dragen en
dagelijks het onkruid te verwijderen die
dit zaad wil verstikken in
de evidence based wetenschap dat
onkruid nooit vergaat.
Niemand kan een mens weerhouden om
in dit zaad en haar vruchten te blijven geloven,
soms tegen beter weten in.
In mijn beleving is dat oprechte innerlijke vrijheid en
genereert dat steeds weer van die bijzondere levensenergie om,
in verbinding met het Hart van ons bestaan,
voluit te kunnen blijven (be)leven.'

More than words

'Be silent about great things
Let them grow inside you.
Never discuss them:
Discussion is so limiting and distracting.
It makes things grow smaller.
You think you swallow things when they ought to swallow you.
Before all greatness, be silent –
In art, in music, in religion:
Silence'
David Ford: The shape of living

IJsbreker

'Wanneer we ons hart oprecht en vrijuit durven laten spreken
gaat het ijs van onze controlebehoefte vanzelf breken;
transformeert angst in vertrouwen en
schaamte in van onszelf houden;
transformeert afgunst in dankbaarheid en
smelt bitterheid weg in de tijd;
transformeert wanhoop in blijvend hopen
op een nieuwe dag en
ondanks in dankzij;
transformeert veroordelen in waarnemen,
oordelen vrij.'

Kwetsbaarheid

'De volstrekte kwetsbaarheid van het bestaan,
zijn verborgen onzekerheid,
lijkt een bondgenootschap te hebben met
de voor mij onnavolgbare gevoelsbewegingen van het hart.'

Hoop

'Want we zijn slecht op de hoogte van de bewegingen van het hart,
van onze gemoedsstemmingen,
omdat we ons laten verleiden tot het zoeken naar oorzakelijke verbanden
terwijl die door de stem van ons innerlijk vaak wordt tegengesproken
en soms zelfs wordt aangeklaagd.

In het licht van een werkelijkheid
die materieel, evidence based en protocollair is,
klinkt de stem van het hart bevreemdend in de oren.'

Karin Melis

'Door je hoop te benoemen, zaai je een plantje.
Je voedt het door je uitspraak te herhalen en
vervolgens probeer je niet aan het resultaat te hechten.
Je laat los.
De eerste stap naar de vervulling van je dromen zet je in de leegte.'

Anne van Veen

Freeze moment

'In elk beeld,
in elke voorstelling,
in elke verwoording,
stolt het wordende leven – voor even maar..'

Cyril Lansink

'Als we de kracht en moed hebben om
onszelf met onze emoties te confronteren
en ze als een deel van ons te zien,
dan kunnen we onze onverwerkte zaken verwerken
en een voller en gelukkiger leven leiden'

uit: Levenslessen van Elisabeth Kübler- Ross