Over de kunst van het stilstaan bij wat jou beweegt …

Links

HeartMath BeNeLux

Hier kunt u alle informatie vinden over HeartMath Benelux en Hartcoherentietraining

» www.heartmathbenelux.com
Institute of HeartMath

Hier kunt u alles lezen over HeartMath wereldwijd

» www.heartmath.org

De kracht van kwetsbaarheid
Heb de moed om niet perfect te willen zijn
Brene Brown


De Tijger Ontwaakt
De schrijver is expert op het gebied van traumabehandeling. Hij werkte onder andere bij de NASA en is al dertig jaar bezig met onderzoek op het gebied van traumabehandeling
Peter Levine


Polyvagal Theory
This book compiles, for the first time, Stephen W. Porges's research. The world's leading expert on the autonomic nervous system, Porges is the mind behind the groundbreaking Polyvagal Theory, which has startling implications for the treatment of anxiety, depression, trauma and autism
Stephen Porges


'Als we de kracht en moed hebben om
onszelf met onze emoties te confronteren
en ze als een deel van ons te zien,
dan kunnen we onze onverwerkte zaken verwerken
en een voller en gelukkiger leven leiden'
uit: Levenslessen van Elisabeth Kübler- Ross

De NET Gordon Model Trainingen

Van contact naar verbinding

» www.gordontraining.nl
MusiCure

Speciaal gecomponeerde muziek
met als doel te ontspannen, kalmeren en inspireren.

» www.MusiCure.com

Uit je hoofd in het leven
Een werkboek voor een waardevol leven met mindfulness en Acceptatie en Commitment Therapie
Steven C. Hayes


De hele olifant in beeld
Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede
Marja de Vries


ACT
Een experiëntiële weg naar gedrags- verandering
Steven C. Hayes


Waar je ook gaat, daar ben je
Over de kracht bewustwording
Jon Kabat-Zinn


Voluit leven
Mindfulness of de kunst van het aanvaarden
Ernst Bohlmeyer


Tegengif
Geluk voor mensen die een hekel hebben aan positief denken
Oliver Burkeman


Uw brein als medicijn
Over het belang van een gezonde leefstijl
Serban Schreiber


The Innergame of Music
Overcome obstacles, improve concentration and reduce nervousness to reach a new level of musical performance
Barry Green and W. Timothy Gallway


The Art of Possibility
Rosamund Stone and Benjamin Zander
Transforming Professional and Personal Life


Effectief leidinggeven
Over het belang van evenwaardigheid in relaties
Thomas Gordon


Ja-maar…huh?!
Over de techniek van het omdenken
Berthold Gunster